"પતંગિયા ની પ્રીત "

10:45 AM
"પતંગિયા ની પ્રીત " સવારે દરવાજો ખોલતા જ નીચે પડેલું એ પતંગિયું હતું। આખી રાત નો થાક અને પીડા, એની સુંદરતા ને ઝાંખી પડતા હ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.