કોરોનાને એક વર્ષ પૂર્ણ !

12:33 PM
આમ તો કોરોના વિશ્વમાં આવ્યો એને એક વર્ષ કરતા વધુ સમય થઇ ગયો. શરૂઆત તો ચીનમાં 2019માં જ થઇ ગઈ હતી એટલે કોવિડ 19  તરીકે ઓળખાય છે. ભારતમાં કોરો...
0 Comments
Read

બુક રીવ્યુ - ગુજરાતનો નાથ - કનૈયાલાલ મુનશી

11:00 AM
શરૂઆતમાં આ મોટું પુસ્તક ચાલુ કરવાનું મન જ નહોતું થતું પરંતુ એક વખત પહેલું પ્રકરણ વાંચ્યું પછી ના રહેવાયું. જોબના કલાકો પછી થોડો થોડો સમય કાઢ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.