લેબલ સ્વરચિત રચનાઓ સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ સ્વરચિત રચનાઓ સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

નાનપણની સાદીસરળ એ દિવાળી

08:08 PM
દિવાળી ઉપર તો જેટલા નિબંધ લખીએ એટલા ઓછા, હિન્દૂ ધર્મ માટે આ સૌથી મોટો તહેવાર અને ઉપરથી ગુજરાતીઓ માટે તો વર્ષનો છેલ્લો દિવસ પણ. નાનપણની દિવાળ...
0 Comments
Read

"ગુલામી"

11:40 AM
મારા ઘરની આસપાસ ઘણા વૃક્ષો છે, ડીફેન્સ એરપોર્ટ છે. ઘરની બાલ્કનીની પાછળ જ એક કંપનીનું ફળિયું છે એમાં ઘણા ચાર પાંચ ઘટાદાર વૃક્ષો છે. મારી અગા...
0 Comments
Read

बस इन सब में प्यार हार गया - छोटी सी रचना !

05:04 PM
ઘણી વખત, છોકરો અને છોકરી એકબીજાને ગમતા હોવા છતાં અમુક કારણોસર એકબીજાને ક્યારેય પ્રપોઝ કરી શકતા નથી અને એમનો પ્રેમ હારી જાય છે. આ માટે લખેલ...
0 Comments
Read

Add your comment -

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.