બુકરીવ્યું - અગનપીપાસા - કુન્દનિકા કાપડિઆ

08:12 PM
આમ તો હમણાં શિયાળાની ઠંડીઓમાં થોડો સમય હતો તો આ બુક અગનપીપાસા ઓર્ડર કરી. શરૂઆતમાં ધીમી ધીમી લગતી આ નવલકથા ક્યારે તમને પકડી લ્યે અને તમે પુરી...
0 Comments
Read

છ મહિના વર્ક ફ્રોમ હોમ

12:27 PM
 વર્ક ફ્રોમ હોમ એટલે કે ઘરેથી છ મહિનાથી કામ ચાલુ છે. આમ તો 15 માર્ચથી જ કંપનીએ વર્ક ફ્રોમ હોમ આપી દીધેલું. ત્યારે થયેલું અઠવાડિયા માટે માંડ ...
0 Comments
Read

જો કોરોનાકાળમાં PPE કીટ પહેરીને ગરબા થાય તો?

04:08 PM
જો કોરોનાકાળમાં PPE કીટ પહેરીને ગરબા થાય તો? ખરેખર થોડું હળવાશ માટે વિચારીએ તો, આખો માહોલ કેવો જામે?  1. આયોજકો પાસમાં કેમ વેરીફાય કરે કે જે...
0 Comments
Read

એ ધાબાની ઊંઘ અને યાદો...

06:23 PM
એ ધાબાની ઊંઘ... ઉ નાળામાં સાંજ થતા થતા ગામડાનું વાતાવરણ પણ ઠંડુ થતું જતું. એક તરફ મંદિરોમાં ઝાલર વાગતી હોય, દિવસ હજુ આથમવાની અણી  ઉપર હોય ત...
2 Comments
Read

એક શામ મસ્તાની

08:30 PM
એક શામ મસ્તાની - સાંજે વગડામાં નીકળીએ ત્યારે વગડો રોજ નવું કૈક બતાવે. નાના હતા ત્યારે ક્યારેક સંધ્યાકાળે ગાડામાં બેસીને ખેતરેથી આવતા હોય ત્ય...
0 Comments
Read

"બા"- ખુશીઓનું સરનામું -5

11:58 PM
બા ગુજરી ગયા એને મહિનો થયો. અરે જતા જતા કેવી જીંદગી જીવતા ગયા, કોઈએ કાંઈ ધ્યાન જ ના આપ્યું. ઘરની બહાર ડેલી પાસે એકલા પડ્યા પડ્યા એમ જ ઉ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.