૨૦૧૯ - શું નવું આવ્યું અને શું બદલાયું ?

05:39 PM
પાછલા વર્ષે ૨૦૧૮માં ઘણું બધું નવું આવ્યું ફૂડ ડીલેવરી સ્ટાર્ટઅપ્સ પોપ્યુલર બન્યા, ક્રીપ્ટો કરન્સી ટ્રેડીંગ લગભગ બંધ થયું, અમેઝોન પ્રાઈમ, ને...
0 Comments
Read

શોર્ટ સ્ટોરી - અક્ષરની મનોવ્યથા, પ્રેમ અને કેરિયર !

09:37 PM
શહેરથી થોડે દુર ,  વાહનના ધુમાડા અને ઘોંઘાટ પહોચે નહિ એટલે દુર અક્ષરની કોલેજ   હતી. વૃક્ષોની વચ્ચે એકદમ નાનું તળાવ , તળાવના કિનારે રમવાનું...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.