દિવાળી ના ધુ-કચરા !

10:11 PM
દિવાળી આવે એટલે લોકો ના મગજ માં ફટાકડા ,રંગોળીઓ ,દીવાલો વગેરે દોડવા લાગે, પણ દિવાળી ની સાથે સાથે આવતા “ધુ- કચરા” ને લોકો ભૂલી જ ...
4 Comments
Read

તુવેર દાળ નો ગરબો

01:06 AM
(રાગ - પાવા તે ગઢ થી ઉતર્યા ..) હે ટ્રક માંથી ઉતરી તુવેર દાળ   રે મોંઘા તે ભાવ ની તુવેર દાળ   રે એક દરજી આવ્યો દાળ   લેવા ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.