દિવાળીનાં ધુ-કચરા!

10:11 PM
દિવાળી આવે એટલે લોકોના મગજમાં ફટાકડા, રંગોળીઓ, દિવાઓ વગેરે દોડવા લાગે, પણ દિવાળીની સાથે સાથે આવતા “ધુ- કચરા”ને લોકો ભૂલી જ જાય ....
4 Comments
Read

તુવેર દાળ નો ગરબો

01:06 AM
(રાગ - પાવા તે ગઢ થી ઉતર્યા ..) હે ટ્રક માંથી ઉતરી તુવેર દાળ   રે મોંઘા તે ભાવ ની તુવેર દાળ   રે એક દરજી આવ્યો દાળ   લેવા ...
0 Comments
Read

Add your comment -

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.