ગુજરાતી એટલે?

10:38 PM
હમણાં ટ્વિટર  માં મેં (અને અમુક ખાસ મિત્રો ની મદદ થી ) ચાલુ કરેલો ટ્રેન્ડ અમદાવાદ માં ટોપ પર ચાલ્યો. ટ્રેન્ડ હતો "ગુજરાતી એટલે " ...
5 Comments
Read

નટા નું ફેક એકાઉન્ટ !!

10:13 AM
અમારા ગામ માં નવું નવું ફેસબુક આવ્યું . જે ૧૦ પાસ હતા કે થોડા થોડા માટે રહી ગયા હતા એ બધા જીમેલ માં ઈમેલ આઈડી બનાવી ને ફેસબુક માં એકાઉન્ટ ખ...
1 Comments
Read

Add your comment -

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.