બુક રીવ્યુ - પાટણની પ્રભુતા - કનૈયાલાલ મુનશી

10:39 AM
ભાગ્યે જ એવો કોઈ ગુજરાતી નવલકથાનો રસિક હશે જેને આ પુસ્તકનું નામ ના સાંભળ્યું હોય. કનૈયાલાલ મુનશીની એક પણ નવલકથા ના વાંચી હોય એવા કેટલા ગુજરા...
0 Comments
Read

Corona - આખરે ચાઈનીઝ વાઇરસ મારા શરીરમાં પ્રવેશ્યો

11:41 PM
આખરે 2020ના અંતમાં ચાઈનીઝ વાઇરસ મારા શરીરમાં પ્રવેશ્યો. 11-12-2020 શુક્રવારના સાંજે થોડું તાવ જેવું લાગ્યું, એક પેરાસીટામોલ લીધી. સવારે ફર...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.