બુક રીવ્યું - સંસારી સાધુ by હરકિશન મહેતા

10:52 PM
તમે ગુજરાતી નવલકથાના વાંચક હોય અને હરકકીશન મહેતાની બુક ના વાંચી હોય એવું ભાગ્યે જ બને. મેં એમની પહેલી બુક પાપ પશ્ચાતાપ વાંચેલી ત્યારથી એમની ...
0 Comments
Read

Happy Earth Day - આમ તો હું જૈન ધર્મ જેટલી અહિંસામાં માનતો નથી...

02:05 PM
 આમ તો હું જૈન ધર્મ જેટલી અહિંસામાં માનતો નથી તો પણ - આપણે એમ જ રોડ પર ચાલ્યા જતા હોઇએ અને પાસેથી એમ્બ્યુલન્સ નીકળે તો પ્રાર્થના કરી લઈએ, સબ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.