લેબલ રખડપટ્ટી સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ રખડપટ્ટી સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

નર્મદા કિનારે - સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત

07:09 PM
નર્મદા કિનારે - સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત તો આમ રોજ ઘટતી ઘટનાઓ છે પરંતુ રોજ એ એક સરખા હોતા નથી. રોજ એની સુંદરતા નીરખો તો પ...
0 Comments
Read

રખડપટ્ટી - હાથણી માતા ધોધ - જાંબુઘોડા

05:33 PM
આમ તો જાંબુઘોડાનું આખું જંગલ જ મજેદાર છે એમ પણ ચોમાસા પછી પ્રકૃતિ ખીલી ઉઠે છે. ઘણા સમય થી વડોદરા હતો પરંતુ કોરોના અને પછી ક્રિયાંશના લીધે બહ...
0 Comments
Read

માઁ નર્મદાના ખોળે

12:50 PM
ધ્રુવ દાદાની તત્વમસિ વાંચી હોય અને રેવા ફિલ્મ પણ જોયું હોય અને તમને માઁ નર્મદાના ખોળે  3 દિવસ રહેવાનો મોકો  મળે તો કોઈ ગુમાવે ખરો? બસ આ મોકો...
6 Comments
Read

એલેપ્પી - ભારતનું વેનિસ !

09:08 PM
ભાગ ૧ - મુન્નારની મુલાકાત નાં વાંચ્યું હોય તો અહી ક્લિક કરીને વાંચો.   મુન્નારથી એલ્લેપી કેવી રીતે જવું, અને એલેપ્પી જઈને ક્યાં રહેવું વ...
0 Comments
Read

મુન્નાર - કેરેલાનું સુંદર હિલ સ્ટેશન !

12:50 PM
આ વખતે ગાંધીજયંતી અને શની-રવિની રજાઓમાં કેરેલા જવાનું નક્કી કર્યું. હંમેશાના નિયમ મુજબ વધુ સ્થળનાં લઇ પાંચ દિવસમાં ફક્ત ૨ જ સ્થળે ફરવાનું ન...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.