બુકરીવ્યું - લીડરશીપ પર્વ - અંકિત દેસાઈ

09:22 AM
  અંગ્રેજીમાં મેનેજમેન્ટ પર, મોટિવેશન પર, પર્સનલ ડેવલપમેન્ટ પર વગેરે પર ઘણા પુસ્તકો લખાયા છે અને બેસ્ટ સેલેર પણ છે. આપણે ભારતીયો આ પુસ્તકો વ...
0 Comments
Read

Add your comment -

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.