જો કોરોનાકાળમાં PPE કીટ પહેરીને ગરબા થાય તો?

04:08 PM
જો કોરોનાકાળમાં PPE કીટ પહેરીને ગરબા થાય તો? ખરેખર થોડું હળવાશ માટે વિચારીએ તો, આખો માહોલ કેવો જામે?  1. આયોજકો પાસમાં કેમ વેરીફાય કરે કે જે...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.