લેબલ નવરાત્રી સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ નવરાત્રી સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

સોશિયલ મીડિયાના ગરબા

05:50 PM
મોટાભાગના ગરબાઓ સોસીયલ મીડિયા આવ્યું એ પહેલા લખાયેલા છે. અમુક માતાજીની ભક્તિ માટે લખાયેલા છે તો અમુક લોકગીતો છે. આ લોકગીતો આજના સમયમાં લખાયા...
0 Comments
Read

જો કોરોનાકાળમાં PPE કીટ પહેરીને ગરબા થાય તો?

04:08 PM
જો કોરોનાકાળમાં PPE કીટ પહેરીને ગરબા થાય તો? ખરેખર થોડું હળવાશ માટે વિચારીએ તો, આખો માહોલ કેવો જામે?  1. આયોજકો પાસમાં કેમ વેરીફાય કરે કે જે...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.