લેબલ લવ સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ લવ સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

લવ યુ એસ અ ફ્રેન્ડ !

07:56 PM
સેનારીઓ -૧ ૧૯૮૦ નો એ સમય હતો .ઉનાળા નાં વેકેશન હતા . આજે મસ્ત ઉનાળા ની બપોર હતી , એકદમ સુમસામ . એક તરુણ પોતાના રૂમ માં રેડિયો પાર વિવિધ ભ...
0 Comments
Read

પ્રેમ નું લોજીક !!!

12:24 PM
LOVE શિર્ષક વાંચી ને જ તમારું મન બોલી ઉઠશે "લવ માં તે કઈ લોજીક હોતું હશે " પણ મને થોડુંક લોજીકલી વિચારવાની ટેવ છે , હુ માંન...
0 Comments
Read

Add your comment -

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.