૨૦૧૯ - શું નવું આવ્યું અને શું બદલાયું ?

05:39 PM
પાછલા વર્ષે ૨૦૧૮માં ઘણું બધું નવું આવ્યું ફૂડ ડીલેવરી સ્ટાર્ટઅપ્સ પોપ્યુલર બન્યા, ક્રીપ્ટો કરન્સી ટ્રેડીંગ લગભગ બંધ થયું, અમેઝોન પ્રાઈમ, ને...
0 Comments
Read

શોર્ટ સ્ટોરી - અક્ષરની મનોવ્યથા, પ્રેમ અને કેરિયર !

09:37 PM
શહેરથી થોડે દુર ,  વાહનના ધુમાડા અને ઘોંઘાટ પહોચે નહિ એટલે દુર અક્ષરની કોલેજ   હતી. વૃક્ષોની વચ્ચે એકદમ નાનું તળાવ , તળાવના કિનારે રમવાનું...
0 Comments
Read

બુક રીવ્યુ : ધંધા - હાઉ ગુજરાતીસ ડુ બિઝનેસ બાય શોભા બોન્દ્રે

05:08 PM
આમ તો આ પુસ્તક અંગ્રેજીમાં વાંચેલું,અંગ્રેજી ઘણું સરળ છે અને સમજવા માટે વારેવારે ડીક્ષનરી ખોલવાની જરૂર પડતી નથી. જો કે ગુજરાતીમાં પણ આ પુસ્...
2 Comments
Read

એલેપ્પી - ભારતનું વેનિસ !

09:08 PM
ભાગ ૧ - મુન્નારની મુલાકાત નાં વાંચ્યું હોય તો અહી ક્લિક કરીને વાંચો.   મુન્નારથી એલ્લેપી કેવી રીતે જવું, અને એલેપ્પી જઈને ક્યાં રહેવું વ...
0 Comments
Read

Add your comment -

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.