સફળતા - એ શું વળી ?

11:25 AM
નાનપણ થી જ પ્રાઈમરી માં  પેલો સુવિચાર બધા ને ગોખવી દીધો હોઈ છે " મહેનત એ સફળતા ની ચાવી છે" . ક્યારેય વિચાર્યું કે આ સાલી સફળતા શ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.