૨૦૧૭ રીવીઝન : શું નવું આવ્યું, આપણે ક્યાં છીએ !

12:51 PM
૧૯મી સદીના વૈજ્ઞાનિક આર્ટીકલ વાંચો તો અત્યારે થાય કે આપણે હજુ કેટલા પાછળ છીએ કે ક્યાંક ખોટી દિશામાં માં જઈ રહ્યા છીએ. આ આર્ટીકલ્સ પ્રમાણે...
0 Comments
Read

ગુજરાતનો ચુંટણી ખેલ

01:52 PM
આમ તો આ બ્લોગ પર હું કાઈ પોલીટીક્સ પર લખતો નથી, આ પોસ્ટ પણ કોઈ પોલીટીકલ પાર્ટી માટે નથી. ખાલી હસવા માટે જ છે. ૨૦૧૭માં ગુજરાતમાં ચુંટ...
0 Comments
Read

બુક રીવ્યુ - ઈજીપ્ત -ઇસ્ત્રાઇલની ઝાંખી , સ્વામી સચ્ચિદાનંદ

08:05 PM
સ્વામી સચિદાનંદની "મારા અનુભવો" બુક વાંચી ત્યારથી જ એમની બીજી બુકો વાંચવાની ઈચ્છા હતી. અમુક મેગેઝીન્સમાં મેં એમના પ્રવાસ આર્ટીકલ...
0 Comments
Read

बस इन सब में प्यार हार गया - छोटी सी रचना !

05:04 PM
ઘણી વખત, છોકરો અને છોકરી એકબીજાને ગમતા હોવા છતાં અમુક કારણોસર એકબીજાને ક્યારેય પ્રપોઝ કરી શકતા નથી અને એમનો પ્રેમ હારી જાય છે. આ માટે લખેલ...
0 Comments
Read

હેપી બર્થ ડે - જીંદગી |

11:45 AM
*નાં આ પોસ્ટ ને આજથી લાગુ થનાર GST  સાથે કોઈ જ લેવાદેવા નથી (હા હા હા )* ક્યારેય વિચાર્યું છે કે કોઈ વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિની જીંદગી ક્ય...
2 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.