લેબલ ફેસબુક સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ ફેસબુક સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

ફેસબુક ના પાપ અને પુણ્ય !!

05:57 PM
કોઈ પણ ધર્મમાં જોશો તો ક્યાંકને ક્યાંક પાપ અને પુણ્યનો ઉલ્લેખ છે. સારા કર્મો, કોઈકને ખુશી આપવી વગેરે પુણ્યનાં કામ છે જયારે કોઈને હેરાન કરવ...
0 Comments
Read

પ્રેમનો પહેલો અનુભવ

06:35 PM
(એન્જીનીયરીંગની થીયરીમાં જેમ હોઈ છે એમ અહી આપણે માતા-પિતાનો પ્રેમ, ભગવાનનો પ્રેમ, રાષ્ટ્રપ્રેમ વગેરેને સર્વાનુમતે સ્વીકારી લઈશું ઓકે...
3 Comments
Read

Add your comment -

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.