"ગુલામી"

11:40 AM
મારા ઘરની આસપાસ ઘણા વૃક્ષો છે, ડીફેન્સ એરપોર્ટ છે. ઘરની બાલ્કનીની પાછળ જ એક કંપનીનું ફળિયું છે એમાં ઘણા ચાર પાંચ ઘટાદાર વૃક્ષો છે. મારી અગા...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.