આજુબાજુ માંથી : ઓનેસ્ટ હવાલદાર!

આજનો સાચો પ્રસંગ :

બપોરનો સમય હતો લગભગ 2.30 વાગ્યા હશે.  આમ તો અહી બેંગ્લોર માં બોવ ગરમી નાં હોઈ, પણ આજ થોડી વધારે હતી. ટ્રાફિક થોડો ઓછો હતો. ત્યાં એક ટ્રાફિક પોલીસ તડકા અને પ્રદુષણથી કંટાળીને જ્યુસની દુકાન તરફ ગયો. પોલીસવાળો બેંગ્લોરમાં નવો નવો લાગતો હતો. એક ગ્લાસ લીંબુ શરબત મંગાવ્યું. આખે આખો ગ્લાસ એક જ શ્વાસે ગટગટાવી ગયો. જોઈને લાગતું હતું કે સવારથી એને પાણી પણ નહી પીધું હોઈ. લીબું સરબતનાં એક ગ્લાસના 15 રૂપિયા હતા. પોલીસવાળો પુરા રૂપિયા દુકાનવાળાને આપવા માંડ્યો. પણ આ શું ! દુકાનવાળા એ નાં પાડી કે " તમે શહેર માટે આટલી મહેનત કરો છો, આજે તડકો પણ છે તમે સારું કામ કરો છો તો રૂપિયા નાં લેવાય". પણ પોલીસવાળો પરાણે આપીને ચાલી ગયો , દુકાન વાળો બોલ્યો "કેટલો સારો માણસ છે , આટલી ગરમીમાં સેવા આપે છે તો એક ગ્લાસ લીંબુ સરબત તો એમનો હક બને "

આમ જોઈએ તો આપણને પોલીસવાળાની ઉદારતા અને દુકાનવાળાના વિચારો પર માન થઇ આવે. ખરેખર બંને સારા માણસો ગણી શકાય. નો ડાઉટ , પોલીસ વાળો તો હોનેસ્ટ હતો જ !! મારી નજર પેલી બાજુ ગઈ જ્યાં અમુક મજુરો સવારથી ગટરની પાઇપ્લાઇન ખોલીને કઈક કામ કરતા હતા. આખા શરીર પર પરસેવો હતો અને ખુબ જ થાકેલા લાગતા હતા. હવે પ્રશ્ન એ કે આ કોઈ મજુરમાંથી તે દુકાને જ્યુસ તો શું પાણી પીવા આવ્યો હોત તો પણ પેલો દુકાનદાર પાણી આપત? શું એ લોકો શહેર માટે સારું કામ નહોતા કરતા ? શું આપની ગવર્નમેન્ટ નોકરો પાસે થી સારા કામની અપેક્ષ જ નથી રાખી શકતા ? અને કોઈ સારું કામ કરે તો એમને પગાર ઉપરાંત કૈક ભેટ આપવી જરૂરી છે ???  સારું કામ કરવું એ એમની ફરજ છે , આપણને માન જરૂર હોવું જોઈએ પણ એનો મતલબ એવો કે માથે ચડાવી દેવા ??

ટિપ્પણીઓ નથી:

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.