જેને શિયાળો આમ માણ્યો હોઈ એ ખેડૂત !!


જેને શિયાળા  માં

મધ
 • ખજુર ( વિથ ઘર ની ગાય નું ઘી ) ની "બોખ" બોલાવી હોઈ
 • ગમે એની વાડીએ (ખેતરે) થી શેરડી નાં સાંઠા કાપી ને ત્યાં જ બેઠા બેઠા પતાવી દીધા હોઈ
 • આખા વગડા ની ખૂણે ખૂણે થી ચાનીયા બોર એકઠા કરી ખાધા હોઈ
 • હાથે મધ ( તમારું હની)  ઉજેરી ને વાટકો વાટકો મધ ખાઈ ગયા હોઈ
 • ગરમ ભાખરી સાથે તાજા માખણ ( ભૂરી ભેસ નું ) નો આખો વાટકો નાસ્તા માં ખાધો  હોઈ  
 • કુવા નાં પાણી ખોબા ભરી ને ડાઈરેકટ(ક્યારેક ધોરિયા(?) માંથી ) પીધા હોઈ
 • સવાર થી સાંજ સુધી કપાસ વીણ્યો હોઈ 
 • ભઠ્ઠા માં શેકેલ રીંગણાં નો ઓળો અને બાજરા નાં રોટલા દાબ્યા હોઈ 
 • "ઘઉં નાં પોક"( !! ) -  ની બોખ બોલાવી હોઈ
 • જેના ઠંડીગાર રાત માં કપાસ માં પાણી વારી વારી ને બાવડા મજબુત બન્યા હોઈ
 • જેને શિયાળા માં દેશી ગોળ નાં આખા માટલા સાફ કરી નાખ્યા હોઈ 
 • જેને ખેતરો માં પોતાના ખેતરનાં ( કે આજુબાજુ નાં ખેતર માંથી ચોરી ને ) શાકભાજી નું ઊંધું બનાવી ચાપડી ઊંધિયું નાં પ્રોગ્રામ કર્યા હોઈ 
 • જેને ખેતર માંથી જાતે ગોતેલા શકરિયા ગાજર માટલા માં બાફી ને ખાધા હોઈ
 • જેના  માટે મગફળી નાં દાણા અને ગોળ નાસ્તો હોઈ (ગ્રાઉન્ડ નટ વાળી ચોકલેટ્સ ખાવાની જરૂર નહી )
 • જેના બપોર નાં ભાતા માં તાજી ઉપાડેલી , ધોરિયા નાં પાણીએ ધોયેલાં ડુંગળી, મુળા અને ગાજર હોઈ 
 • ચણીયા બોર
 • જેના ડબરા માં તાજા, ચોખ્ખા ઘી નાં અડદિયા ભર્યા હોઈ
ભાઈ  આવા ગામડા નાં કસાયેલા શરીર વાળા ખેડૂતો ને કોઈ પણ ઋતુ પરિવર્તન ની અસર "નો થાય, થાક એટલે શું એ એમને ખબર જ નો હોઈ. અનિંદ્ર નું તો એને નામ જ સાભળ્યું હોઈ . મોટા ભાગનાં "રોગ" તો એનાથી બીતા ફરે !!

આમાંથી અમુક "વર્ડ" નો મીનીંગ તો આપણી પ્યોર પીઝા - બર્ગર વાળી પેઢી ને ખબર પણ નહી  હોઈ !! 
લેટેસ્ટ પોપ્યુલર પોસ્ટ્સ : - શિયાળા ની એ સોનેરી સવાર !

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.