આજે તો મરતા મરતા બચ્યો

08:41 PM
આજે મમ્મી પાપા જમીને આવવા નાં હતા એટલે  બપોરે જમવા નું લેવા જવાનું હતું . બપોરે ૧:૩૦ વાગ્યા ની આસપાસ હુ મારું સ્પ્લેન્ડર લઇ ને નીકળ્યો . રસ...
0 Comments
Read

30 વટાવ્યાં પહેલાં આટલા કામ તો કરી જ લેજો હો .. ♥♥♥

08:51 AM
(નોંધ: આ પોસ્ટ મેં ફેસબુક માં ઘણા સમય પહેલા વાંચેલ હતી અને સેવ કરી ને રાખી હતી . મને બોવ જ ગમી હતી એટલે અહી થોડા ફેરફાર સાથે  શેર કરું છું ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.