કેવી હશે મારી પ્રેયસી ..!!!(૧૮ વર્ષ ના યુવાન ની ડાયરી ..!!!!)

10:55 AM
આમ તો લગભગ ૧૬ વર્ષ થી જ તરુણો ના મગજ માં ઉભરા આવવા ના શરુ થઇ જાય છે પણ આપણે એક ૧૮ વર્ષ ના કાલ્પનિક યુવાન નાં મગજ માં એની પ્રેયસી માટે કેવા ...
0 Comments
Read

પ્રેમ નું લોજીક !!!

12:24 PM
LOVE શિર્ષક વાંચી ને જ તમારું મન બોલી ઉઠશે "લવ માં તે કઈ લોજીક હોતું હશે " પણ મને થોડુંક લોજીકલી વિચારવાની ટેવ છે , હુ માંન...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.