છેલ્લી વખત ... !!

09:58 PM
જીવનમાં આપણને પહેલી વખતના અનુભવનો બહુ જ રોમાંચ હોય છે. પહેલી વખત બાળક ચાલે , એણે બોલેલો પહેલો શબ્દ , શાળાનો પહેલો દિવસ, પહેલું મેડલ, પહેલો ...
0 Comments
Read

"ગુલામી"

11:40 AM
મારા ઘરની આસપાસ ઘણા વૃક્ષો છે, ડીફેન્સ એરપોર્ટ છે. ઘરની બાલ્કનીની પાછળ જ એક કંપનીનું ફળિયું છે એમાં ઘણા ચાર પાંચ ઘટાદાર વૃક્ષો છે. મારી અગા...
0 Comments
Read

સાઈકલ - મારો પણ જમાનો હતો

07:27 PM
યાદ છે પહેલા 90 ના દશકામાં શહેરોમાં ભાડે સાઇકલ મળતી? એક રૂપિયામાં અડધો કલાક, કલાક. ત્યારે બસ સાઇકલ ચલાવવા માટે એ ભાડેની સાઇકલ લેતા અને એ ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.