ખુશીઓનું સરનામું – ૪

10:51 AM
શહેરની એકદમ નજીકમાં જ પોતાના આનંદમાં જીવતું સાવ નાનકડું ગામ છે. અત્યાર સુધી નાનકડું ગણાતું આ ગામ શહેરની હદમાં આવી રહ્યું છે. અથવા એમ કહીએ ...
0 Comments
Read

૨૦૧૯ - શું નવું આવ્યું અને શું બદલાયું ?

05:39 PM
પાછલા વર્ષે ૨૦૧૮માં ઘણું બધું નવું આવ્યું ફૂડ ડીલેવરી સ્ટાર્ટઅપ્સ પોપ્યુલર બન્યા, ક્રીપ્ટો કરન્સી ટ્રેડીંગ લગભગ બંધ થયું, અમેઝોન પ્રાઈમ, ને...
0 Comments
Read

શોર્ટ સ્ટોરી - અક્ષરની મનોવ્યથા, પ્રેમ અને કેરિયર !

09:37 PM
શહેરથી થોડે દુર ,  વાહનના ધુમાડા અને ઘોંઘાટ પહોચે નહિ એટલે દુર અક્ષરની કોલેજ   હતી. વૃક્ષોની વચ્ચે એકદમ નાનું તળાવ , તળાવના કિનારે રમવાનું...
0 Comments
Read

બુક રીવ્યુ : ધંધા - હાઉ ગુજરાતીસ ડુ બિઝનેસ બાય શોભા બોન્દ્રે

05:08 PM
આમ તો આ પુસ્તક અંગ્રેજીમાં વાંચેલું,અંગ્રેજી ઘણું સરળ છે અને સમજવા માટે વારેવારે ડીક્ષનરી ખોલવાની જરૂર પડતી નથી. જો કે ગુજરાતીમાં પણ આ પુસ્...
2 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.