પાર્ટ 1- જન્નતની હુર !

12:07 PM
શોર્ટ સ્ટોરી - જન્નતની હૂર !, કાશ્મીરની ઘાટીનો મૂડ  આજ કૈક અલગ જ હતો, હજુ તો સવાર ના 11 વાગ્યા હતા. સવારની ગાઢ ધુમ્મસ પછી આજ ઘણા દ...
0 Comments
Read

ટાઈમ જ નથી ભાઈ

01:57 PM
(એકવાર આખું વાંચજો ) આજકાલ ગમે ત્યારે લોકોને કોલ કરો , વાત કરો કે ચાલો મળીએ , એટલે જવાબ આવે "યાર આજકાલ ટાઈમ જ નથી મળતો" (આમા હું...
0 Comments
Read

પાકીટ અને મોબાઈલ બધું ગયું - જાણે જિંદગી ફોર્મેટ થઈ ગઈ !

07:56 PM
શનિવાર, આજે રજા નો દિવસ હતો. સવાર થી જ ઘર મા કંટાળો આવતો હતો. ક્યાંક શહેરની બાર જંગલ મા જતો રહું, નદી કિનારે જઈ ને આરામ થી બુક વાંચું એવા બ...
0 Comments
Read

आजकल का राजकारण

09:22 PM
राम कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा गरीब किसान मरते रहेंगे और घोड़ो पे राजकरण होएगा !! मजदुर की थाली में रोटी नशीब नहीं होगी और सरकारी गोदाम...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.