વીર લેપટોપ ગાથા !!

07:20 PM
એક દિવસ અમારા "લેપટોપ બાપુ " ટેબલ પર થી પડી ગયા . પણ પડતા વેત જ ડાઈરેક્ટ ઉભા થઇ ધૂળ ખંખેરી ચાલવા માંડ્યા . મતલબ કે રીસ્ટાર્ટ થઇ...
0 Comments
Read

"પતંગિયા ની પ્રીત "

10:45 AM
"પતંગિયા ની પ્રીત " સવારે દરવાજો ખોલતા જ નીચે પડેલું એ પતંગિયું હતું। આખી રાત નો થાક અને પીડા, એની સુંદરતા ને ઝાંખી પડતા હ...
0 Comments
Read

કાઠીયાવાડ માં ભૂલો પડ ભગવાન , તને સ્વર્ગ ભુલાવું શામળા।

12:34 PM
શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કાઠિયાવાડમાં અમથા ભૂલા નહોતા પડયા. વાંચો નીચે ની પોસ્ટ.. કૃષ્ણ ભગવાન ગામનો બાજરો હોય, ધ્રાંગધ્રાના પાણી ઘંટી ...
0 Comments
Read

વ્યથા - દેશ અને પરદેશ ની

09:31 PM
કોણ જાણે આ કેવા દેશમાં આવી ગયો છું, બધાંને એમ છે કે હું ફાવી ગયો છું, અહીં કોઈ કોઈને બોલાવતાં બીવે છે, ને મારા દેશમાં લોકો એકબીજાને જોઈને...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.