લેબલ બુક રીવ્યુ સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ બુક રીવ્યુ સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

બુક રીવ્યુ - ઈજીપ્ત -ઇસ્ત્રાઇલની ઝાંખી , સ્વામી સચ્ચિદાનંદ

08:05 PM
સ્વામી સચિદાનંદની "મારા અનુભવો" બુક વાંચી ત્યારથી જ એમની બીજી બુકો વાંચવાની ઈચ્છા હતી. અમુક મેગેઝીન્સમાં મેં એમના પ્રવાસ આર્ટીકલ...
0 Comments
Read

વેવિશાળ - ઝવેરચંદ મેઘાણી ની માસ્ટરપીસ નવલકથા

12:01 PM
સૌરાષ્ટ્રની રસધાર , તુલસી ક્યારો , સોરઠ નાં તીરે વગેરે ઝવેરચંદ મેઘાણી ની નવલકથાઓ વાંચ્યા પછી આ બુક હાથ માં આવી. બુક ની સ્ટોરી સરળ , સીધી સ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.