ગરીબ મજુર ની કલમે

05:26 PM
(નોંધ: આ પોસ્ટ મેં ફેસબુક માં  વાંચેલ હતી . મને બોવ જ ગમી હતી એટલે અહી થોડા ફેરફાર સાથે  શેર કરું છું ) એજ આથમતો સુરજ અને ઘરે આવતો મજુ...
0 Comments
Read

જાહેરાતો દુનિયાનાં રીત રીવાજો બદલી શકે છે.

11:56 AM
આપને સામાન્ય રીતે ટીવી પર આવતી કે અન્ય કોઈ જાહેરાતોને અવગણતા હોઈએ છીએ . આપણને મન માં થાય કે આ લોકો ખોટા રૂપિયા ખર્ચે છે જાહેરાતો થી શું ફેર...
0 Comments
Read

કેવી હશે મારી પ્રેયસી ..!!!(૧૮ વર્ષ ના યુવાન ની ડાયરી ..!!!!)

10:55 AM
આમ તો લગભગ ૧૬ વર્ષ થી જ તરુણો ના મગજ માં ઉભરા આવવા ના શરુ થઇ જાય છે પણ આપણે એક ૧૮ વર્ષ ના કાલ્પનિક યુવાન નાં મગજ માં એની પ્રેયસી માટે કેવા ...
0 Comments
Read

પ્રેમ નું લોજીક !!!

12:24 PM
LOVE શિર્ષક વાંચી ને જ તમારું મન બોલી ઉઠશે "લવ માં તે કઈ લોજીક હોતું હશે " પણ મને થોડુંક લોજીકલી વિચારવાની ટેવ છે , હુ માંન...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.