પાકીટ અને મોબાઈલ બધું ગયું - જાણે જિંદગી ફોર્મેટ થઈ ગઈ !

07:56 PM
શનિવાર, આજે રજા નો દિવસ હતો. સવાર થી જ ઘર મા કંટાળો આવતો હતો. ક્યાંક શહેરની બાર જંગલ મા જતો રહું, નદી કિનારે જઈ ને આરામ થી બુક વાંચું એવા બ...
0 Comments
Read

आजकल का राजकारण

09:22 PM
राम कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा गरीब किसान मरते रहेंगे और घोड़ो पे राजकरण होएगा !! मजदुर की थाली में रोटी नशीब नहीं होगी और सरकारी गोदाम...
0 Comments
Read

ફેસબુક ના પાપ અને પુણ્ય !!

05:57 PM
કોઈ પણ ધર્મમાં જોશો તો ક્યાંકને ક્યાંક પાપ અને પુણ્યનો ઉલ્લેખ છે. સારા કર્મો, કોઈકને ખુશી આપવી વગેરે પુણ્યનાં કામ છે જયારે કોઈને હેરાન કરવ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.