ભારે વરસાદ પછીનો "ઉઘાડ" !

01:59 PM
  સતત બે મહિનાથી આકાશમાં વાદળો ઘેરાયેલા છે જાણે ધરતી અને આકાશ વચ્ચે એક મજબૂત વાદળોનું આવરણ બની ગયું છે, પૃથ્વી અવકાશથી અલગ થઈ ગઈ છે! નથી સૂર...
0 Comments
Read

1990 vs 2020 બદલાવ

10:19 AM
1990 vs 2020  બદલાવ - 1990 થી અત્યાર સુધીના લગભગ 30 વર્ષમાં દુનિયામાં આમ તો ઘણા બધા બદલાવો આવી ગયા છે પરંતુ આપણી આસપાસ સરળતાથી જોઈ શકાય એવા ...
0 Comments
Read

બુકરીવ્યું - ક્રોસિંગ ગર્લ -1 - રવિ વિરપરિયા

09:53 PM
હજુ દુખિયારા પુરી કરું ત્યાં જ આ પુસ્તક વાંચવા માટે રાહ જોતું હતું. ક્રોસિંગ ગર્લનું  કવર પેજ જ એટલું મોહક છે કે લગભગ ઘરમાં બધાએ બુક જોઈ લીધ...
0 Comments
Read

બુકરીવ્યું - દુખિયારાં - વિકટર હ્યુગો

08:56 PM
ભાગ્યે જ એવો કોઈ અનુભવી ગુજરાતી વાંચક હશે કે  જેને આ દુખિયારાં નવલકથાનું નામ ના સાંભળ્યું હોય. વિકટર હ્યુગો પ્રખ્યાત ફ્રેન્ચ લેખક છે જેમની ક...
0 Comments
Read

મકરસંક્રાંતિ: કાપ્યો જ છે, ચગે તો કાપુ ને! ભાગ -૨

09:04 PM
અમારી મકરસંક્રાતિ વિશે આગલો 2015નો આર્ટિકલ નાં  વાંચ્યો હોય તો અહીં ક્લિક કરીને વાંચી લો.  ઘણા સમય પછી ફરી રાજકોટમાં મકરસંક્રાતિ ઉજવવાનો ફરી...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.